Sunday, April 24, 2011

xnAk hOt lAgi da..

aSsalamUlaikum....

hahahaha...tjUk xnAk kAlah tUe..uhUuu...tAk nAk hOt ag da...hEyy nAna..pErnah ke ko hOt mEngalah kAn lisa sUrihani..tAk pErnah kAn..??tAk pErnah bAik d!am ag bgUs...uhUuu..okEy *aq mElalUt di s!tu...*

aPe yG da xnAk hOt ag da n!e..??uhUu..dLu aq agAk hOt at FB..uhUuu..tUe je cRte nYe..hOt xhOt mnE la..tP..dLm kLgn kwAn-kAwan..dOrg gElar aq n!e pEnag!h FB yG tEgar...sApe xkEtag!h an bLe t!ap aRy on9 FB...pAgi2 ag da adE 10 RQ fr!end..mLm jAp g..adE ag 5..sApe xsrOnok an..??haha..nMpk sGt aq glEr kAwan...ntfcAtion st!ap kali bUkak da kOmpem la 50 60 lbEy..lAw shRi xbUkak..??haha...*ayAt agAk tAkbUr..hArap maaf...*

aq hUpdAtEs pAsal n!e bUkan pe..sEjak kblkangan n!e..rmAi plAk yG dUk tNye aq...mAcam-macAm soalan la..yG pNtg..b'kAitan ngAn FB...sOalan Yg sllu d'tAnya..NANA..APSAL SKRG KO DA JARANG UPDATES STATUS FB DA EA...?????....haha..n!e je sBb nYe aq nAk citE dLm n3 n!e...

jWpn nye..aq un xtAw nPe mLs nAk updAtes sttUs..kdNg-kdAng tUe..da s!ap tLs...da nAk SHARE..rAse cAm xbEst je..DELETE smUle...uhUuu..xdE alAsan yG kUkuh kNpe aq da jRg hUpdates...

on9 tUe on9 sOkmo...tP jUst mLs nAk uPdates..

0 comments: