Saturday, February 26, 2011

g!rls hAng oUt ^_^

aSsalamUalAikUm....

  jWab..jGn xjWb.....xk!re la yG sUke kE x ngAn n3 n3 nana n!e.....uhUuu...dOse tAw xjWb sAlam....uhUuu....ha...c!te g!rls hAng oUt n!e da lApUk glEr sBnr nYe....yEla..mnE xlApUk nYe...c!te bUlan JANUARY arY tUe tAw...

tP..nPe aq st!ll nAk uPdAtEs sAl hAng oUt arY tUe...????uhUuu...bAgi aq...oUt!ng kAli tUe...pLg bEst kOWt....xdE la pLg ntAra sUme..tP..antAre the mOst bEst..!!hahahaha~ wjUd ke thE mOst bEst...???tP...mMg sGt2 bEst....!!!yEla....sBb pE kOrg tAw...??????sBb....tYme oUt!ng tUe la....1st tymE aq MASUK WAYANG.....!!!!!!!!mMg glEr uh....!!!!

kOrg tAw..da la 1st tymE msUk pAnggUng, tgOk wyang...tgOk lAk c!te KHURAFAT tymE tUe..tYme ue ctE ue bRu kUa....mMg glEr ur..bak ktE kwAn2 aq..glEr uh ko nAna..!!!1st tymE tgOk wYg, tgOk ctE sEram trUs...hahahaha~ abEs tgOk ctE ue mMg aq sUmpah glEr n da xnAk tgOk wyg ag..tymE tUe jEla....sBb bEngAng glEr..kwAn2 aq kAcAu tymE ue....

tP..aq mMg nAk mNtk mAaf glEr2 ar at oRg dLm pNgguNg ue...!!!sBb aq dUk m'jEr!t je....kwAn2 aq ktE..sUare aq jE dGr..dOrg da malu kOWt nAk bWk aq g tgOk wYg..dOrg ktE..nSb bEk ngAn m'bEr..lAw ngAn pAk we..?? tAk kE pAk wE aq tggAl jE aq pAs ue...??hahaha~ sOe at c!k tAsh!a n c!k wAfa.....sAmpai da lEnjUn lgAn bAju dOrg aq dOk tar!k...n..sOe at kOrg sBb aq dUk m'jr!t...sAkit tLge kOrg..!!!hahahaha~ kWan2 lEn ag 8 oRg yG prgAi agAk kEsetAnan ue, eeeeeee...!!!sAbo jEla....pApe un..kOrg mMg m'bEr pLg bEst.....!!!!!!!!!!!!!!!!!

ha..kOrg tgOk la p!c2 kwan2 aq yG cOol2 n cOmEyy2 n!e......sWeettt....*( xt'sUsun la plAk p!c n!e, da tUnggAng t'bAlik sUda )...


n!e at dLm pUsat boWl!ng...mcAm wAt rEun!on lAk an rmAi2 cAm n!e..hahahaha~


mnE crUise n!e....hii3..bUkan tOm crUise yEa..???tP..bOat crUise.....nAk g m!nEs..hii3..


msUk m!nEs jE..waj!b g KFC....lUnch tYme....


sAya sAyang kwAn2 sAya...........


oWh zAna....sUnngUh kU xsNgka...''pErEmpuan'' ko n!e uPenYe ea...ahhaha~


mMg xlEy jMpe cErm!n kAn...????


cUn nYe kwAn2 nAna n!e...hUrm....


mUke cAm aPe ntAh lpAs tgOk khUrAfat...ngErr.....


s!r!es tkUt glEr..sEram wOo aBg shAmsUl pNye c!te.....xtPu.....


hahahaha~ kUa rmAi2 cAm n!e...n pkAi bjU yG agAk sOpan...kOmpOm jAdi pErhat!an rmAi an...???hahahah~ lAgi2 ngAn kPle msUk a!r ktoRg n!e...ngEh...

*  s!la abAi kAn gMbr 3 kp!ng at bWah tUe....tUe adalah manus!a yG sllU ''SS''....tAw SS ue aPe...???hahaha~ tNye la pAkar aNda...uhUuu...okEy...wlOpOWn sGt pnAt arY tue..tP..aq njOyyyyy sGt..!!!thNx kWan3....!!!!!cyUnx kOrg kEtat kEtat...!!!!

lpAs n!e kUa mnE lAk wEyh...???asy!k m!nEs n m!d je..tMpt lEn la plAk....hUUu3...n!sah, pas n!e msUk wYg okEy...???hiiii3....lUpe lAk nak ctE..wAktU ktoRg kUa n!e..adE sOrg kWan aq n!e , n!sah... knE tmU rAmah ngAn astRo aWani..hii3,..pEmes dOe..!!!hahaha~knE bG pndPt tNtg ''jEnayAh s!bEr''..uhUuu...

tOo...tAsh!a...wAfa....zAna..n!sah..kAk n!na....shEra..syUd..shAfa.... tYra sabAh bah n hAn!s....lUvvvvvv u all.....!!!!!!!!

5 comments:

faiznur rotashia said...

luv u 2.. ahahah... mmg SS.. :)

_aliahwafa_ said...

sumpah kelakar masa khurafat tuh. hahaha XD

nAna fArhAna said...

hahahaha~
Wafa, hahaha~ sOe la..kOrg jAdi mgSa nana....hahaha~

tash!a..sGt3 syOk sNdRi...jAdi nYe 3S..he3...

H A N I S A H U S S I A N said...

:)

nAna fArhAna said...

nYsah : :)